top of page

Privacybeleid

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door Beauty by Jackie en worden niet verstrekt aan derden. 

Indien u klant wordt van, of om andere redenen persoonsgegevens aan Beauty by Jackie verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Beauty by Jackie, Terborgseweg 46, 7064 AG Silvolde


De salon is bereikbaar via:
telefoon: 06-48839966
email:     beautybyjackie@ziggo.nl

2. Welke gegevens verwerkt Beauty by Jackie en met welk doel?

2.1 De volgende persoonsgegens worden verwerkt:

a)   Voor- en achternaam, adres
b)   Telefoonnummer en emailadres
c)   Formulier met huiddiagnose en eventuele relevante gezondheidsgegevens
d)   Informatie over de gegeven behandeling en informatie over uw producten            voor thuisgebruik


2.2 Beauty by Jackie, verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a en b) Uw naam, telefoonnummer, adres en emailadres worden gebruikt voor:

             * contact over het maken, wijzigen of annuleren van afspraken
             * het reageren op uw vragen of productbestellingen
             * uw adresgegevens zijn wij wettelijk verplicht te vermelden op                                   facturen/declaraties


c) Uw huiddiagnose wordt gebruikt om de voortgang van de behandelingen te kunnen volgen. Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt om te bepalen of deze van invloed zijn op de uitoefening van de behandeling.

d) Informatie over de gegeven behandeling en het productgebruik voor thuis, worden gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

2.3 Email berichtgeving:
Beauty by Jackie, gebruikt uw naam en e-mailadres om afspraak herinneringen toe te sturen, afspraken te wijzigen, nieuwsbrieven te versturen (mits u hiervoor toestemming heeft gegeven), gebruiksaanwijzingen van (aangeschafte) producten en andere belangrijke informatie toe te sturen, die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

2.4 Informatie verstrekking aan derden:
Beauty by Jackie verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2.5 Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien daar schriftelijk toestemming voor is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

3. Niet- persoonlijke informatie
Wanneer u de beveiligde website bezoekt, worden er automatisch anonieme gegevens verzameld van niet-persoonlijke aard.
(bijv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er heeft doorgebracht, de pagina's die u heeft bekeken.)
Deze anonieme gegens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie, die naar andere websites wordt verzonden.
Beauty by Jackie is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u via deze website terecht kwam op een website van derden.

5. Bewaartermijnen.
Beauty voor Jackie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment, dat u verzoekt de gegevens te verwijderen of zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd. Mocht u langer dan 2 jaar geen klant meer zijn dan zullen wij zelf uw persoonsgegevens verwijderen.

6. Beveiligingsmaatregelen.
Ter bescherming van uw uw persoonsgegevens heeft Beauty by Jackie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7. Inzagerecht.
7.1 Via de eigenaresse van Beauty by Jackie kunt u (indien nodig met uw legitimatie) te allen tijde, uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verzoeken te laten verwijderen.
Mogen wij uw persoonsgegens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

7.2 Heeft u eventuele vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Beauty by Jackie telefoon: 06-48839966 of email: beautybyjackie@ziggo.nl

7.3 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Beauty by Jackie.

7.4 Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Beauty by Jackie uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.

De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Geadviseerd wordt om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.      

bottom of page